Czytanie z Kronik Akaszy

 

Czytanie z Kronik Akaszy.

Czytanie z Kronik Akaszy jest formą poszerzania naszej Świadomości. Kroniki stanowią idealną przestrzeń do autorefleksji dla każdego z nas. A czym są Kroniki Akaszy przeczytasz tutaj.

Nie musimy obawiać się oceny, bo Mistrzowie i Nauczyciele okazują nam miłość, szacunek i serdeczność.

Możliwość kontaktu ze wszystkim, czego do tej pory doświadczyliśmy oraz z nieskończenie wieloma możliwościami na przyszłość jest niesamowita, być może nawet wydawać się dla kogoś przytłaczająca.

Jednak każdy z nas otrzyma tyle wiedzy i informacji na ile jest w stanie gotowy przyjąć na swoim poziomie świadomości oraz to, czego najbardziej w danej chwili potrzebuje.

Poprzez kontakt z Mistrzami i Nauczycielami dokonujemy odczytu informacji zapisanej energetycznie na poziomie wszechwiedzy Wszechświata.

Łącząc się z Kronikami Akaszy możemy pytać o każdą ważną dla nas sytuację, zdarzenie, czy osobę, która jest z nami, w jakiś sposób powiązana.

Ale również możemy zadawać pytania  o sprawy ogólne, dotyczące ludzkości, świata, przyrody, kosmosu i o wszystko, co nas tak naprawdę interesuje.

Ważna jest szczera intencja zadanego pytania, jeśli tak nie będzie, nie otrzymamy odpowiedzi od Istot Świetlistych.

Czytanie z Kronik Akaszy to głębokie doświadczenie Twojej Duszy, jej cała wiedza, plany doświadczania i jej aspiracje.

Poprzez zadawanie pytań otrzymujemy informację o najlepszych rozwiązaniach dotyczących ważnych życiowych kwestii.

Ale również o przyczynach i skutkach zdarzeń i sytuacji, w jakich się teraz znalazłaś/eś.

Należy też zaznaczyć, że jeśli jakieś pytania w zbyt dużym stopniu naruszają prywatne sfery innych osób wówczas Mistrzowie i Nauczyciele mogą nie odpowiedzieć na zadane pytanie.

Czytanie dla drugiej osoby odbywa się tylko i wyłącznie za jej zgodą.

I tylko zgoda na odczyt umożliwia połączenie z Kronikami i wejście w pole informacyjne danej osoby.

 

KLIKNIJ W OBRAZEK I POBIERZ.

Jak przygotować się do czytania z Kronik Akaszy?

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 

Czytanie z Kronik Akaszy

według Kronik.

 

„To piękne i wzruszające doświadczenie. Trudno to wyrazić słowami ile piękna i miłości jest w słowachi przekazach płynących od Nas do Was. Dostaniecie piękny dar wiedzy zapisany w eterze Wszechświata.

Informacja płynąca do Was będzie na miarę Waszego rozwoju świadomości. Nie dostaniecie wiedzy, której nie będziecie w stanie zrozumieć. Tylko tyle, ile potrzebujecie na dany moment. 

Wiedza ta będzie ewaluować i jeśli zapytacie o to samo za jakiś czas, odpowiedź może być zupełnie inna,  bo okoliczności i Wasza świadomość też już będzie inna.

Wszystko jest płynne, wszystko jest energią, wszyscy jesteśmy połączeni i stanowimy jedność. 

Wszechświat jest w nas, a my jesteśmy Wszechświatem.”

żródło: Kroniki Akaszy; przekaz – Małgorzata Sasinowska -Lilli Hali


 

„To piękna wędrówka przez karty Ksiąg zapisanych w Eterze. Tam każdy ma swoją historię i zapisane doświadczenia życia przeszłego, teraźniejszego i przyszłego.

Z tego zapisu wynika wiele odpowiedzi dla osób chcących się dowiedzieć na temat swojego bieżącego życia, jak i poprzednich wcieleń.

Można uzdrowić schematy i obciążenia rodowe, które wpływają na obecne życie i mają wpływ na relacje, zdrowie i finanse.

Jeśli któraś strefa niedomaga oznacza to, że potrzebuje uzdrowienia nie tylko na poziomie świadomym, ale i duchowym. Zadając pytania Kronikom dowiesz się, jakie schematy i blokady powodują zastój, w jakiejś sferze życia.

Następnie można zlokalizować przyczynę i uzdrowić dany obszar życia. Można uzdrowić trwające wiele lat obciążenia karmiczne i sprawić, że życie będzie pełniejsze i bardziej szczęśliwe. „

źródło: Kroniki Akaszy; przekaz Małgorzata G.Sasinowska – (Lilli Hali)

 

 

Sesje i Odczyty.