Chociaż minęło kilka dni nowego roku myślę, że nadal każdy z nas jest w mniejszym, czy większym stopniu ciekawy, jaki będzie ten rok 2020.

Nowe nadzieje, nowe plany, nowe założenia powodują, że mamy chęć i motywację do działania. Chcemy żyć inaczej, lepiej, szczęśliwiej. I wszystko to jest możliwe bo zależy od nas samych.

 

Rok 2020 to rok wielkich przemian nie tylko w Polsce, ale i na Świecie. Ludzie pragną coraz bardziej uniezależnić się od różnych systemów, które wpychają w określone ramy, skostaniałe struktury.

Należy jednak pamiętać, aby wszystko było czynione z miłością i współczuciem, bez skupiania się na walce i ciągłym przeciąganiu liny.

To, co zadzieje się na przestrzeni tych 12 miesięcy będzie miało spektakularne znaczenie dla milionów ludzi. Ogromne kataklizmy, które obecnie zaistniały spowodują u ogromnej rzeszy osób przebudzenie świadomości.

Wszystkie zjawiska towarzyszące Wam ludziom w procesie przebudzenia mają uświadomić, jak krucha jest fizyczna egzystencja. A jak wszechwieczny jest duch.

 

Im bardziej ludzie będą rozumieć, że należy współpracować z Ziemią, harmonizować i wsłuchiwać się w rytm natury. Tym łatwiej przyjdzie oswobodzić planetę z kajdan śmieci, technicznego i elektrycznego smrodu i smogu.

Ten rok dobitnie uświadomi ludziom, jak ważna jest natura i że bez niej ludzie, ani zwierzęta nie są w stanie funkcjonować tu, gdzie są. Woda zdatna do picia, powietrze, którym można swobodnie oddychać, ziemia rodząca plony, deszcz, który wspomaga i słońce, które rozświetla.

 

W obliczu katastrofy ekologicznej, która już się zadziała, ogromu cierpienia płonących lasów, zwierząt i ludzi, ciągle jeszcze toczących się wojen człowiek dopiero otwiera oczy.

To czas Apokalipsy, to czas ogromnej, globalnej przemiany, która sprowadzi na Ziemię łagodność i spojrzenie na wszystkie zdarzenia z perspektywy fizycznej istoty, która chce żyć w przyjaźni z boską naturą.

 

Rok 2020 sprowadzi na ludzi oświecenie, otworzenie się na drugiego człowieka, wspólne działanie na rzecz oczyszczenia środowiska i zaprzestanie działań, które zrujnowały planetę. Jest w Was wielka moc i możecie wspólnie, jako ludzie dokonać wielkich rzeczy.

Budzi się w ludziach ogromna świadomość, która będzie rozlewać się po różnych środowiskach zawodowych docierając również do tych najbardziej skostniałych w swej strukturze. I najbardziej mających wpływ na degradację Ziemi.

 

Ludzie zrozumieją, że przedkładając niewyobrażalnie wysokie zyski ponad harmonię i równowagę ekosystemu ziemi, nieodwracalne zniszczenie fauny i flory, zanieczyszczenie powietrza i wody nie będą mieli co pozostawić swoim dzieciom, wnukom i prawnukom.

Wiele będzie działo się zatem w temacie szeroko pojętej ekologii, zaprzestania, wydobycia węgla i używania go, jako paliwa. Zwrócenie się w stronę odnawialnych źródeł energii pozwoli na odciążenie płuc człowieka.

Pojawi się wiele wynalazków poprawiających jakość powietrza, zmniejszających zużycie energii, wody i poprawiające naturalne warunki użytkowania ziemi.

Możecie być pewni, że nie nastąpi żaden kataklizm w Polsce, nie będzie też „końca Świata” , który w różnych wersjach jest przepowiadany.

 

Polska pod względem działań wojennych jest bezpieczna. nastomiast utarczkom i konfliktom politycznym nie będzie końca. To jednak nie jest naszym tematen, nie należy zasilać uwagą miejsc, w których panuje wroga i nienawistna atmosfera.

Biorąc emocjonalnie do siebie cudze, niedotyczące Was konflikty uczestniczycie w tej energii i zasilacie to podłoże.

 

W Polsce dojdzie do wielu pozytywnych zmian w dziedzinach związanych z kulturą i nauką. Wiele wydawnictw poszerzy swoją ofertę o rozwijające ludzi pozycje książkowe dotychczas niedostępne z różnych względów na polskim rynku wydawniczym.

Wielu prelegentów, osób znanych i lubianych zacznie głośno wyrażać swoją opinię na tematy uważane przez polityków za niewygodne. Zbierając tym samym wokół siebie tłumy świadomych ludzi, którzy myślą w podobny sposób będą mogły zdziałać cuda w różnych resortach państwowych.

Społeczeństwo stanie się bardziej świadome swoich praw i swoich racji. Wysoko wykwalifikowana kadra różnych zawodów stanie w obronie szkolnictwa i niedocenianego zawodu nauczyciela. Perspektywa zawodu wykładowcy u wielu młodych ludzi jest zaburzona.

 

A przecież tylko szanowana, wykwalifikowana i zadowolona z warunków pracy kadra nauczycielska ma szansę pokazać młodym ludziom Świat.

Dać szeroką perspektywę widzenia Świata, nauczyć latać i pozwolić odfrunąć, aby mogli podejmować własne decyzje. Skostniały system powoduje, że marnie opłacani, nieszanowani nauczyciele nic więcej nie są w stanie dać, niż przewidziana przez sztywny program dawka wiedzy.

I to również będzie się zmieniać poprzez inicjatywy młodych ludzi, którzy chcą się uczyć, ale też chcą mieć prawo wyboru i rozwoju w dziedzinach, które są im najbardziej bliskie. Stary system zacznie się sypać w swej strukturze, nadchodzi nowe.

 

To będzie wzbudzało również opór, ale siła poznawcza człowieka jest tak silna, że już w tym roku zadzieją się również zmiany na korzyść w tym systemie.

Ponieważ coraz więcej jest osób świadomych i ich liczba rośnie w dużym tempie tym samym zwiększają się wibracje człowieka i wibracje różnych grup społecznych. A to powoduje, że zmienia się rzeczywistość globalnie. W skrócie rzecz ujmując wyższe wibracje – radośniejsza i szczęśliwsza rzeczywistość.

Jest mnóstwo różnych rzeczy, które zmienią się na bardziej korzystne i w kraju i na świecie. Nakreśliliśmy tylko bardzo ogólny zarys, bo taki też był zamysł.

Natomiast Polska jest wolna w tym roku od kolejnych katastrof ekologicznych, a to co już się zadziało będzie redukowane z coraz lepszym skutkiem i wzrastającą świadomością osób odpowiedzialnych za różne wydarzenia.

 

Życzymy Wam Kochani, aby ten rok 2020 był dla Was możliwością spojrzenia na siebie z czułością i delikatnością. Aby każdy z Was traktował siebie, jak najbliższą sobie osobę. Daj sobie miłość, jakbyś była/był dla siebie najbardziej ukochanym człowiekiem. Poprzez miłość w sercu i radość w Duszy Wasze życie będzie dla Was cudowną wycieczką, która pokazuje Wam przez różne doświadczenia ziemski Świat.

Z miłością przesłane – AKASHA

Małgorzata G. Sasinowska – Lilli Hali

e-mail: krainalilli@gmail.com