Plan przedurodzeniowy to wydarzenia i sytuacje, które Dusza planuje przed zejściem w ciało fizyczne.

Oczywiście inkarnacja nie dotyczy wcielania się tylko w ciało człowieka natomiast na tym będzie skoncentrowany ten artykuł.

 

Dusza stojąca przed wyborem swojego planu ma wielu pomocników na planie duchowym. Po przez konsultacje i rozmowy z innymi energiami planuje szczegółowo całą swoją egzystencję na Ziemi. Trzeba jednak mieć świadomość, że człowiek może dokonywać wolnych wyborów i zmieniać również to co wcześniej ustalił.

Zatem planując swoją bytność na planecie Ziemia Dusza wybiera cały scenariusz pobytu, rodzinę, państwo, szkoły, nauczycieli, przyjaciół i nieprzyjaciół. Wszystko co spowoduje, że będzie mogła przerobić wybrane przez siebie lekcje.

 

Wiele aspektów ma znaczenie, dlatego szczegółowo jest to uzgadniane z innymi energiami ponieważ one muszą wyrazić swoją wolę uczestnictwa w danym scenariuszu.

Wszystko, co zaplanowała sobie Dusza ma na celu poszerzenie świadomości Istoty wiecznej i zdobywanie wiedzy w określonej dziedzinie. Uczenie się pracy z emocjami i schematami.

 

Plan przedurodzeniowy określa ramy i założenia tego, co ma się wydarzyć, jak również czas – chociaż to jest względne i płynne. Nadal należy pamiętać o wolnej woli człowieka i jeśli Dusza zdecyduje na planie ziemskim, że nie ma ochoty przerabiać danej lekcji, to tak właśnie będzie.

 

Kroniki Akaszy

 

Jednak najczęściej Dusza poszukuje rozwiązań na planie świadomym, pragnie wiedzieć więcej, aby nauczyć się rozwiązywać różne trudne sytuacje i konflikty. Emocje z założenia są elementem spajającym całą strukturę schematów.

I aby na ziemi człowiek mógł przepracować, jakiś element układanki musi przyjrzeć się sobie i swoim emocjom, jakie towarzyszą powtarzającym się schematom.

 

Energia przychodząc na Świat w ciele człowieka zapomina to wszystko, co zostało zaplanowane. Spada zasłona niepamięci na wcześniejszą wiedzę. Inaczej człowiek nie byłby w stanie nauczyć się tego po, co przyszedł.

Plan przedurodzeniowy jest tak skonstruowany przez Istotę wieczną, aby przerobić i doświadczyć emocji oraz sytuacji jeszcze nieznanych  Jeśli Dusza inkarnowała wielokrotnie przeżywając szczęśliwe związki nie zna uczucia porzucenia i samotności. Zatem, aby zachować równowagę będzie chciała tego doświadczyć.

 

Wybierze wtedy na swojego partnera osobę, która na poziomie świadomym będzie jej zadawała emocjonalny czasem też fizyczny ból. Tak, żeby poprzez odrzucenie, toksyczną miłość do tego człowieka odnaleźć drogę do siebie. I zrozumieć, że tak naprawdę nie trzeba szukać miłości na zewnątrz, jeśli ma się ją w sobie.

Im bardziej traumatyczne wydarzenia w życiu danego człowieka, nieudane związki, toksyczne relacje, trudności finansowe tym większa miłość na planie duchowym osób, które uczestniczą w tych wydarzeniach lub też się do nich przyczyniają .

 

Wbrew pozorom to najbardziej kochające nas w rodzinie dusz istoty biorą na siebie odpowiedzialność bycia dla nas nauczycielami tutaj na ziemi. Często pełniąc bardzo niewdzięczne role wobec nas.

Ale należy tylko zmienić perspektywę ze świata 3 D na perspektywę Wiecznej Istoty, jaką każdy z nas jest. Dopiero wtedy wydarzenia w naszym życiu nabierają prawdziwego sensu. A trudne wydarzenia stają się doświadczeniem, a nie porażką.

 

Wiedza płynąca poprzez emocje jest dla Duszy bezcenna. Tylko w taki sposób możemy wzrastać w świadomości i zdobywać wiedzę o nas samych w świecie rzeczywistym. Z każdą przerobioną, ale też wybraną przez nas lekcją jest nam łatwiej podchodzić do całości naszej egzystencji tu, na ziemi.

Wybierając dla siebie rodziców, rodzinę i krąg bliższych, czy dalszych znajomych poruszamy się najczęściej w obrębie swojej duchowej rodziny z członkami, której już wielokrotnie inkarnowaliśmy na planie ziemskim. To często wyzwala ukryte w pamięci komórkowej schematy i emocje z innych wcieleń.

 

Czasami mogą to być nieadekwatne do sytuacji reakcje w stosunku do różnych osób. Możesz mieć wrażenie, że mimo braku częstego kontaktu ktoś jest ci dużo bliższy, niż osoba, z którą przebywasz na co dzień.

Może się zdarzyć relacja, gdzie brat i siostra będą czuli do siebie coś więcej niż tylko przywiązanie i miłość, jaką darzy się rodzeństwo..Będą to trudne i niezrozumiałe dla tych osób emocje. Natomiast małżeństwo może funkcjonować, jak rodzeństwo. Możesz czuć do kogoś niechęć, która nie wynika z żadnego fizycznego zdarzenia, czy sytuacji.

 

Poprzednie wcielenia.

 

W każdym z tych przypadków osoby były ze sobą związane w innych wcieleniach. A ich pamięć morfogenetyczna niesie wspomnienia i emocje w tym życiu. Brat i siostra mogli wybrać w innej inkarnacji relację małżeńską. A osoba, której nie lubisz była dla ciebie wyzyskującym pracodawcą i stąd ta niechęć obecnie.

To, co na planie rzeczywistym jest trudne dla ludzi do zrozumienia widziane oczami Duszy staje się jasne i zrozumiałe. Często daje ogromną ulgę i pozwala zrzucić ogromny, życiowy ciężar świata 3D.

 

Każda sytuacja i każda relacja to, twój wybór przedurodzeniowy w większym lub mniejszym stopniu modyfikowany w życiu rzeczywistym. Bo ciągle trzeba pamiętać o wolnej woli i wolnym wyborze człowieka. Oznacza to, że jeśli chcesz tkwić w sytuacjach problemowych, użalać się nad sobą twierdząc, że życie jest do d… i wszyscy mają lepiej – to masz takie prawo. Twoja prawda i twoje życie.

 

Jednak jeżeli jest ci niewygodnie tu, gdzie jesteś to, po prostu zaczynasz szukać rozwiązań i możliwości. I to są właśnie kroki podejmowane w celu rozpoznania siebie i poprawienia jakości życia, a przede wszystkim nawiązania kontaktu ze sobą.

Zadania wybrane nigdy nie są przypadkowe, mają na celu poszerzyć świadomośc w dziedzinie, gdzie Dusza pragnie doświadczać i równoważyć zobowiązania karmiczne innych inkarnacji.

 

To tylko ułamek ogólnej wiedzy na temat planu przedurodzeniowego. Każdy z nas niesie inną historię Aby rozwikłać zagadki dotyczące naszego życia należy patrzeć na wszystko z perspektywy Duszy wtedy różne dotyczące nas sytuacje i relacje staną się dla nas dużo bardziej czytelne tu i teraz.

Małgorzata G.Sasinowska – Lilli Hali

e-mail: krainalilli@gmail.com

Kroniki Akaszy.