Wychodzenie z Matrixa.

 

Na Świecie panuje globalne otrzeźwienie – wielu jeszcze nie wie, co się dzieje. Ale ludzkość wychodzi z Matrixa do rzeczywistości 5D.

Świata, w którym czucie stanowi podstawowy element, a rozumowe struktury i iluzja starego Świata odchodzi bezpowrotnie..Aby zrozumieć na poziomie świadomym wychodzenie z matrixa potrzebujesz drogi czytelniku zmienić postrzeganie rzeczywistości.

I wejść w rolę obserwatora, który nie identyfikuje się z rolą, jaką narzuciło nam społeczeństwo i utarte schematy.

 

To, co do tej pory było uważane za normę, za coś oczywistego – po prostu rozpłynie się, jak bańka mydlana. A pokaże się prawdziwa rzeczywistość Świata 5 D – takiego z którym tak naprawdę jesteśmy połączeni.

System, wzorce i przekonania, które towarzyszyły nam od lat spowodowały, że zasłona iluzji wydawała się jedyną prawdą.

Sporo ludzi już się obudziło, duża część jest w procesie otwierania oczu i zdejmowania kurtyny niewiedzy. Duża też część osób jeszcze ciągle żyje w przeświadczeniu, że nic innego poza ta planetą nie istnieje, że jesteśmy sami w Kosmosie.

A nasz los jest z góry ustalony i nie mamy wpływu na nasze życie.

 

Ważną rolą osób niosących w sobie światło przebudzenia jest pokazywanie innym ludziom, jakie mają możliwości i alternatywy. Nie należy jednak „nawracać” ponieważ każdy z nas ma wolną wolę i może z niej korzystać.

Jeśli ktoś woli tkwić w mroku, strachu i poddawać się manipulacji też ma do tego prawo.

Natomiast Pracowników Światła jest już na tyle dużo, że masa krytyczna, – aby ocalić ludzkość – została przekroczona. I nic już nie powstrzyma rewolucji świadomości przebudzenia.

 

Czym zatem jest wychodzenie z Matrixa?

To samoświadomość, świadomość iluzji panującej, tu na Ziemi. Świadomość połączenia wszystkich ze wszystkimi, przenikania się rzeczywistości.

Bycie tu i teraz, realizowanie działań mających na celu podnoszenie swoich wibracji, a co za tym idzie wibracji całej Ziemi.

Świadomość, że wszystko zaczyna się od jednostki i że każdy z nas ma wpływ na globalne zmiany na Świecie.

Uświadomienie sobie, że bycie w polu serca, spokoju i harmonii powoduje tworzenie się takiej właśnie przestrzeni wokół człowieka.

I kiedy każdy z nas będzie wzmacniał pole pokoju, spokoju, harmonii i miłości to właśnie takie bezpieczne pole obejmie cały glob i Wszechświat Bo jak już wiesz jesteśmy wszyscy w połączeniu.

 

Zatem zapytaj siebie drogi czytelniku, jaki sens ma wzmacnianie pola strachu i lęku?

Czy na pewno chcesz żyć w rzeczywistości opanowanej przez demony twojego umysłu, który uległ zbiorowej manipulacji?

Wytwarzając w sobie ciężką energię rezonujesz z tym polem i podpinasz się do niego. Zatem nie tylko wzmacniasz i zasilasz swoim strachem globalne pole trwogi. Ale też na własne życzenie obniżasz swoje wibracje.

Dlatego, aby wyjść z Matrixa należy kierować się ku światłu i miłości. Wspierając w sobie te uczucia budujesz nie tylko wokół siebie taki świat,

Ale wspólnie z innymi ludźmi sprawiasz, że Ziemia wydostaje się z mroku i rozświetla ją światło bardzo wielu połączonych z tym polem ludzi.

 

To jest właśnie ten moment kiedy Ziemia powiedziała NIE iluzjom naszych umysłów. Zatrzymała się, aby każdy z nas znalazł wreszcie moment na kontakt z samym sobą. I zapytał siebie – co tak naprawdę jest najważniejsze?

 

Uratujmy planetę, jej dobra naturalne, którymi nas obdarzyła, faunę, florę, którą w dużym stopniu unicestwiliśmy.

To jest ten czas na odbudowanie relacji nie tylko z samym sobą. Ale z również naszą Matką Ziemią tak szczodrze nas wszystkich obdarzającą.

Zacznijmy to wreszcie doceniać, bądźmy wdzięczni za jej dary i cuda natury. Bądźmy częścią niej, a nie przeciwko niej.

To jest właśnie ten moment, kiedy czas zwolnił, abyśmy mogli ponownie pojednać się i połączyć z Matką Żywicielką. Zacząć traktować ją z szacunkiem i uznaniem za jej hojność.

 

Bądźmy jednością w miłości, spokoju i harmonii. Niech światło otuli wszystkich ludzi, cały ziemski Glob i niekończony Kosmos.

 

Małgorzata G. Sasinowska – Lilli Hali

 

Odczyt z Kronik Akaszy